Het nadeel van een te snel oordeel

'Het is geen ​altaar​ voor ​brandoffers​ en vredeoffers, maar een ​altaar​ dat kan getuigen van de afspraak tussen u en ons en onze nakomelingen.' Jozua 22:26 De stammen Rub, Gad en Manasse geven dit antwoord in een nogal…

God kocht terug wat al van Hem was

‘Wat hebben die zeven lammetjes te betekenen die u apart hebt gezet?’ vroeg ​Abimelech​ hem, en hij antwoordde: ‘Door die zeven ooilammetjes van mij aan te nemen erkent u dat ik deze ​put​ hier heb gegraven.’ Genesis 21:29-30 Abraham…

Al mijn bronnen zijn in U

Ook ​Isaaks​ knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een ​bron​ met helder water aan. Maar de ​herders​ uit Gerar maakten ruzie met ​Isaaks​ ​herders. ‘Dat water is van ons,’ zeiden ze. Omdat hij daarover…

Lam of leger?

Samuel​ nam een lammetje en droeg het in zijn geheel als ​brandoffer​ aan de HEER op.  1 Samuel 7:9 Dit speelt zich af in een tijd dat het volk van Israel zich in liet met afgoden, door de Filistijnen overheerst werden en daardoor…

God Genadig Goed Geduldig

Wie is als de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont, Die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde; Die de geringe opricht uit het stof, de arme verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van Zijn volk; Psalm…

Start2Finish

Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 2 Timotheus 4:7 Toen de uitgever van mijn boek mij vroeg wat mijn bediening kenmerkt, moest ik denken aan deze bijbeltekst. Mijn passie en mijn bediening heeft…

Hartbewaking video promo

1 september komt mijn boek 'hartbewaking' uit. In deze video vertel ik meer over het boek.  

Ja maar God

Als we ‘ja maar’ zeggen dan bedoelen we eigenlijk ‘nee omdat’. Het accent ligt op de twijfels en onmogelijkheden die volgen op de maar. Paulus gebruikt in zijn tweede brief aan de kerk in Korinthe ook het woordje ‘maar’, maar (is…

Geniet van de glimp

Hebreeën 11:13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14 Door zo…

My healing testimony now with english subtitles

1n 2001 werd ik getroffen door een ongeneselijke spierziekte. Drie jaar laten werd ik genezen verklaard door de neuroloog. Bekijk hier het verhaal. For English, you can watch this video with subtitles