Artikelen door remco

Aan het eind van je latijn

2 Corinthiërs 1:8-9 U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Asia hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven, 9 we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over […]

Zegen in tegenwind

Mattheus 14:22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar […]

Ik dacht het niet!

‘Denk maar aan wat overal gebeurde, waar de koningen van Assur kwamen, zij versloegen iedereen die tegen hen opstond. Denkt u dat het u anders zal vergaan? Redden hun goden de steden Gozan, Haran, Rezef of de bewoners van Eden in Telassar? Nee, de Assyrische koningen versloegen hen vernietigend! En denk aan wat gebeurde met […]

Simson en Jezus

Maar Simson riep de HEER om hulp en bad: ‘HEER, mijn God, denk toch aan mij! Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat ik me voor minstens één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan wreken.’ Voorzichtig betastte hij de twee middelste steunpilaren van de tempel, zette zich met beide handen schrap en […]

Wat lig je daar nu op de grond?

Jozua 7:10 De HEER sprak hierop tot Jozua: ‘Sta op! Wat lig je daar nu op de grond!’ Jozua is altijd een van mijn grote helden geweest uit de bijbel! De held, de man van geloof, de man die het beloofde land innam. Ik heb mijn zoon niet voor niets Joshua genoemd. Als je aan […]

Vier bijzondere vrouwen

Overzicht van de afstamming van ​Jezus​ ​Christus, ​zoon van ​David, zoon van ​Abraham. Abraham​ verwekte ​Isaak, ​Isaak​ verwekte ​Jakob, ​Jakob​ verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte ​Boaz​ bij Rachab, ​Boaz​ verwekte Obed […]