Ik dacht het niet!

‘Denk maar aan wat overal gebeurde, waar de koningen van Assur kwamen, zij versloegen iedereen die tegen hen opstond. Denkt u dat het u anders zal vergaan? Redden hun goden de steden Gozan, Haran, Rezef of de bewoners van Eden in Telassar?…

Simson en Jezus

Maar Simson riep de HEER om hulp en bad: ‘HEER, mijn God, denk toch aan mij! Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat ik me voor minstens één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan wreken.’ Voorzichtig betastte hij de…

Wat lig je daar nu op de grond?

Jozua 7:10 De HEER sprak hierop tot Jozua: ‘Sta op! Wat lig je daar nu op de grond!’ Jozua is altijd een van mijn grote helden geweest uit de bijbel! De held, de man van geloof, de man die het beloofde land innam. Ik heb mijn zoon niet…

Vier bijzondere vrouwen

Overzicht van de afstamming van ​Jezus​ ​Christus, ​zoon van ​David, zoon van ​Abraham. Abraham​ verwekte ​Isaak, ​Isaak​ verwekte ​Jakob, ​Jakob​ verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar,…