Come on and do it!

1 Samuel 23:1 Het was David ter ore gekomen dat de Filistijnen een aanval de den op Keïla en het graan van de dorsvloeren wegroofden. 2 David raadpleegde de HEER en vroeg: ‘Zal ik de strijd met deze Filistijnen aanbinden?’ De HEER…

Mozes en Jezus

Deuternonium 5:5 Ik stond toen tussen hem en u in om zijn woorden aan u door te geven, want u was bang voor het vuur en durfde de berg niet op. 1 Timotheus 2:5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen,…

Is zijn genade jou echt genoeg?

Lukas 15: 31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou." Deze uitspraak komt van de vader in het verhaal van de verloren zoon. Hij spreekt hier tegen zijn oudste zoon die het niet…

Geen tijd om te eten

Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Markus 6:31 Ik weet niet hoe…

Effe wachten!

Wacht hier, antwoordde Mozes, dan ga ik vragen wat de HEER van u verlangt. Numeri 9:8 Een situatie die we allemaal wel kennen! Er wordt je een vraag gesteld, of er doet zich een situatie voor waar je even geen raad mee weet! Wat doe…

De onderste weg gaan

Tunnelruzie mondt uit in enorme file! Vanochtend keek ik het RTL nieuws en zag ik een item voorbij komen van een man en een vrouw die als tegenliggers dezelfde tunnel in reden. Deze tunnel is te smal voor twee auto's om er tegelijkertijd doorheen…

Failing forward

‘Moeten we onze broeders, de Benjaminieten, nog een keer aanvallen of moeten we het opgeven?’ vroegen ze, en de HEER antwoordde: ‘Val aan, morgen lever ik hen aan jullie uit.’ Rechters 20:28b Dit vroegen de Israëlieten aan…

Let's stay together

You were all called to travel on the same road and in the same direction, so stay together, both outwardly and inwardly. You have one Master, one faith, one baptism, one God and Father of all, who rules over all, works through all, and is…

Klein maar groots

Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Mattheus 23:11 In de bijbel staan verhalen opgetekend die iedereen kent; David en Goliath, Daniel in de leeuwenkuil, de ark van Noach, Mozes en de uittocht uit Egypte. Grote mannen…

Onbekwaam bekwaam zijn

Maar hij zei tegen Hem: Och, mijn heer! Waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. 16 Maar de HEERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof…