Failing forward

‘Moeten we onze broeders, de Benjaminieten, nog een keer aanvallen of moeten we het opgeven?’ vroegen ze, en de HEER antwoordde: ‘Val aan, morgen lever ik hen aan jullie uit.’ Rechters 20:28b Dit vroegen de Israëlieten aan…

Let's stay together

You were all called to travel on the same road and in the same direction, so stay together, both outwardly and inwardly. You have one Master, one faith, one baptism, one God and Father of all, who rules over all, works through all, and is…

Klein maar groots

Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Mattheus 23:11 In de bijbel staan verhalen opgetekend die iedereen kent; David en Goliath, Daniel in de leeuwenkuil, de ark van Noach, Mozes en de uittocht uit Egypte. Grote mannen…

Onbekwaam bekwaam zijn

Maar hij zei tegen Hem: Och, mijn heer! Waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. 16 Maar de HEERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof…

Mag ik dan bij jou?

Ik zag laatst het volgende nieuwsbericht voorbij komen: ”De single Mag ik dan bij jou van Jeroen van der Boom heeft donderdag binnen anderhalf uur de nummer 1-positie op iTunes bereikt.”(bron nu.nl). Opmerkelijk, gezien het feit dat…

Aan het eind van je latijn

2 Corinthiërs 1:8-9 U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Asia hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig…

Zegen in tegenwind

Mattheus 14:22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in…

Ik dacht het niet!

‘Denk maar aan wat overal gebeurde, waar de koningen van Assur kwamen, zij versloegen iedereen die tegen hen opstond. Denkt u dat het u anders zal vergaan? Redden hun goden de steden Gozan, Haran, Rezef of de bewoners van Eden in Telassar?…

Simson en Jezus

Maar Simson riep de HEER om hulp en bad: ‘HEER, mijn God, denk toch aan mij! Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat ik me voor minstens één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan wreken.’ Voorzichtig betastte hij de…

Wat lig je daar nu op de grond?

Jozua 7:10 De HEER sprak hierop tot Jozua: ‘Sta op! Wat lig je daar nu op de grond!’ Jozua is altijd een van mijn grote helden geweest uit de bijbel! De held, de man van geloof, de man die het beloofde land innam. Ik heb mijn zoon niet…