Lam of leger?

Samuel​ nam een lammetje en droeg het in zijn geheel als ​brandoffer​ aan de HEER op.  1 Samuel 7:9 Dit speelt zich af in een tijd dat het volk van Israel zich in liet met afgoden, door de Filistijnen overheerst werden en daardoor…

God Genadig Goed Geduldig

Wie is als de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont, Die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde; Die de geringe opricht uit het stof, de arme verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van Zijn volk; Psalm…

Start2Finish

Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 2 Timotheus 4:7 Toen de uitgever van mijn boek mij vroeg wat mijn bediening kenmerkt, moest ik denken aan deze bijbeltekst. Mijn passie en mijn bediening heeft…

Hartbewaking video promo

1 september komt mijn boek 'hartbewaking' uit. In deze video vertel ik meer over het boek.  

Ja maar God

Als we ‘ja maar’ zeggen dan bedoelen we eigenlijk ‘nee omdat’. Het accent ligt op de twijfels en onmogelijkheden die volgen op de maar. Paulus gebruikt in zijn tweede brief aan de kerk in Korinthe ook het woordje ‘maar’, maar (is…

Geniet van de glimp

Hebreeën 11:13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14 Door zo…

My healing testimony now with english subtitles

1n 2001 werd ik getroffen door een ongeneselijke spierziekte. Drie jaar laten werd ik genezen verklaard door de neuroloog. Bekijk hier het verhaal. For English, you can watch this video with subtitles

Vechten met je handen omhoog

Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes’ armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten.…

A black man hero

Ebed-Melech nam dertig mannen mee naar de put. Eerst ging hij naar de kelders van het paleis om oude lappen te halen. Die liet hij met touwen naar beneden zakken in de put. En hij zei tegen Jeremia: ‘Doe die lappen onder je armen, en doe dan…

De omgekeerde wereld

 Er zijn een paar dingen die niemand verdraagt, omdat ze de omgekeerde wereld zijn: een slaaf die koning wordt, Spreuken 20:21-22a Jezus werd als slaaf gekruisigd, stond op als koning. Wij waren slaven van de zonde, maar heersen nu over de…