Interviews over boek hartbewaking

Maandag 31 oktober ben ik een hele dag te gast geweest bij Rik Bokelman van Cip.nl voor het opnemen van vijf interviews met betrekking tot mijn boek hartbewaking.  Ik wil Rik ontzettend bedanken voor het interview en het maken en online zetten…

Jezus volgers be like: een atleet

Jezus volgen is als het zijn van een atleet!  Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. NBV (krijgt geen krans;  HSV) 2 Timotheus 2:5 Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er…

De kracht van passie

Doe dingen met passie, of doe ze helemaal niet! De meeste succesvolle mensen zijn mensen met passie. Passie is hun drijfveer, net zoals een raket de lucht in word gestuwd door een raketmotor, zo brengt passie je naar ongekende hoogten! Passie…

Het nadeel van een te snel oordeel

'Het is geen ​altaar​ voor ​brandoffers​ en vredeoffers, maar een ​altaar​ dat kan getuigen van de afspraak tussen u en ons en onze nakomelingen.' Jozua 22:26 De stammen Rub, Gad en Manasse geven dit antwoord in een nogal oververhitte…

God kocht terug wat al van Hem was

‘Wat hebben die zeven lammetjes te betekenen die u apart hebt gezet?’ vroeg ​Abimelech​ hem, en hij antwoordde: ‘Door die zeven ooilammetjes van mij aan te nemen erkent u dat ik deze ​put​ hier heb gegraven.’ Genesis 21:29-30 Abraham…

Al mijn bronnen zijn in U

Ook ​Isaaks​ knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een ​bron​ met helder water aan. Maar de ​herders​ uit Gerar maakten ruzie met ​Isaaks​ ​herders. ‘Dat water is van ons,’ zeiden ze. Omdat hij daarover…

Lam of leger?

Samuel​ nam een lammetje en droeg het in zijn geheel als ​brandoffer​ aan de HEER op.  1 Samuel 7:9 Dit speelt zich af in een tijd dat het volk van Israel zich in liet met afgoden, door de Filistijnen overheerst werden en daardoor…

God Genadig Goed Geduldig

Wie is als de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont, Die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde; Die de geringe opricht uit het stof, de arme verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van Zijn volk; Psalm…

Start2Finish

Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 2 Timotheus 4:7 Toen de uitgever van mijn boek mij vroeg wat mijn bediening kenmerkt, moest ik denken aan deze bijbeltekst. Mijn passie en mijn bediening heeft…

Hartbewaking video promo

1 september komt mijn boek 'hartbewaking' uit. In deze video vertel ik meer over het boek.